Strona główna > Wentylacja mechaniczna > Co warto wiedzieć o wentylacji mechanicznej w domu?

Coraz częściej możemy usłyszeć o tym, że domowa wentylacja, która działa prawidłowo jest płucami całego budynku, ma bowiem ogromny wpływ na dobre samopoczucie wszystkich jego mieszkańców. Warto zdawać sobie z tego sprawę, uświadamia to bowiem, jak duże znaczenie ma dokonanie właściwego wyboru tej metody, która pomoże nam najlepiej wywiązać się z tego zadania. Dziś odchodzi się już od wentylacji naturalnej. Ta w dużej mierze uzależniona jest nie tylko od prawidłowej instalacji, ale i od warunków atmosferycznych, a tym samym przestaje być wystarczająca wówczas, gdy mamy do czynienia z budownictwem nowoczesnym i ekologicznym. Inwestorzy skłaniają się więc przede wszystkim ku wentylacji mechanicznej, ta bowiem stwarza większą szansę na osiągnięcie wymiernych efektów. Sama wentylacja mechaniczna jest powiązania z działaniem urządzeń wentylujących.

Możemy więc spodziewać się po niej stałej i określonej wymiany powietrza w domu i to bez względu na to, z jakimi warunkami atmosferycznymi mamy do czynienia. Podział wentylacji mechanicznej uzależniony jest przede wszystkim od jej konstrukcji, duże znaczenie ma jednak również kierunek ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego wnętrza, a także samego specyficznego działania. Wśród najczęściej spotykanych rozwiązań naszą uwagę przyciąga wentylacja nawiewna z mechanicznym nawiewem oraz naturalnym usuwaniem powietrza oraz wentylacja wywiewna z montażem tych wentylatorów, których zadaniem jest wspomaganie wywiewu. Możemy jednak spotkać się również z wentylacją nawiewno-wywiewną, a nawet z wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Gdy analizujemy różnice, z jakimi mamy do czynienia pomiędzy poszczególnymi systemami, nie możemy nie dostrzec tego, że dotyczą one zarówno przepływu, jak i ceny instalacji. Pierwszym, a jednocześnie głównym kryterium wyboru okazują się jednak niezmiennie specyficzne parametry budynku i środowiska.

Rekuperacja najlepsza do domu Jeśli zatem analizujemy warunki klimatyczne, z którymi mamy do czynienia w naszym kraju, wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest system nawiewno-wywiewny z rekuperacją, to bowiem właśnie on zapewnia najlepszą wymianę powietrza przy jednoczesnym ogrzaniu tego, które jest nawiewane. Jeśli więc przeanalizujemy wszystkie możliwe systemy wentylacji mechanicznej i zestawimy ją z energooszczędnością eksploatacji budynku postrzeganego jako całość, z pewnością dojdziemy do wniosku, że to wentylacja z odzyskiem ciepła jest tą, która powinna jawić się nam jako najbardziej korzystna. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że wentylacja wywiewna, choć równie chętnie stosowana, ma przynajmniej kilka dość istotnych niedociągnięć, w tym zwłaszcza zagrożenie powstania tak zwanego odwróconego ciągu. W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej możemy mówić przede wszystkim o minimalizacji strat ciepła i nie można nie zgodzić się z tym, że jest to jeden z najważniejszych czynników, na które warto zwrócić uwagę. Wentylacja mechaniczna jest często postrzegana jako rozwiązanie bliskie ideałowi zapewniające stałą i odpowiednią wymianę powietrza przy oszczędności kosztów ogrzewania.